Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Atrakurium

Information

Fara 2* P 0 B 0 T 2* Risk Kan ej uteslutas

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2018-04-17] Hittar ingen ny info och inget i arkivet. Finns i broschyren Miljöklassificerade läkemedel 2014-2015. [Siv Martini 2015-08-19] Kollat