Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Atrakurium

Sammanfattning

Miljöinformation saknas på fass.se för atrakurium (2022-01-13). Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Persistens. Det kan inte uteslutas att atrakurium är persistent, då data saknas.
Bioackumulering. Det kan inte uteslutas att atrakurium bioackumuleras, då data saknas.
Toxicitet. Det kan inte uteslutas att atrakurium är toxiskt, då data saknas.
Risk. Risk för miljöpåverkan av atrakurium kan inte uteslutas, då ekotoxikologiska data saknas.

Detaljerad information

Läkemedelsrester i vattenmiljön

Atrakurium har tidigare hittats i vattenmiljön. Region Stockholm provtar och analyserar för atrakurium.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2022-01-13] Finns ingen Fass-info och ingen utredningsrapport. Finns i IVL:s mätrapport 2010 och 2014. För den senare under detektionsnivåerna. Följs också av Stockholm men har inte detekterats under 2020 och 2019. Ändrat revideratdatum 2016-04-04 till 2022-01-13. [Helena Ramström 2018-04-17] Hittar ingen ny info och inget i arkivet. Finns i broschyren Miljöklassificerade läkemedel 2014-2015. [Siv Martini 2015-08-19] Kollat