Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Atrakurium

Sammanfattning

Miljöinformation saknas på fass.se för atrakurium (2022-01-13). Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Persistens. Det kan inte uteslutas att atrakurium är persistent, då data saknas.
Bioackumulering. Det kan inte uteslutas att atrakurium bioackumuleras, då data saknas.
Toxicitet. Det kan inte uteslutas att atrakurium är toxiskt, då data saknas.
Risk. Risk för miljöpåverkan av atrakurium kan inte uteslutas, då ekotoxikologiska data saknas.

Detaljerad information

Läkemedelsrester i vattenmiljön

Atrakurium har tidigare hittats i vattenmiljön. Region Stockholm provtar och analyserar för atrakurium.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm