Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Atropin

Fara - P - B 0 T - Risk Kan ej uteslutas

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

2016-04-04

[Siv Martini 2015-08-19] Kollat. Komb preparat finns