Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Aviptadil

Sammanfattning

Persistens. Det kan inte uteslutas att aviptadil är persistent, då data saknas.

Bioackumulering. Det kan inte uteslutas att aviptadil bioackumuleras, då data saknas.

Toxicitet. Det kan inte uteslutas att aviptadil är toxiskt, då data saknas.

Risk. Risk för miljöpåverkan av aviptadil kan inte uteslutas, då ekotoxikologiska data saknas.

 

Miljöinformation saknas på fass.se för aviptadil (2023-09-19). Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm