Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Azelastin

Sammanfattning

Persistens. Det kan inte uteslutas att azelastin är persistent, då data saknas.

Bioackumulering. Det kan inte uteslutas att azelastin bioackumuleras, då data saknas.

Toxicitet. Det kan inte uteslutas att azelastin är toxiskt, då data saknas.

Risk. Risk för miljöpåverkan av azelastin kan inte uteslutas, då ekotoxikologiska data saknas.

 

Miljöinformation saknas på fass.se för azelastin (2024-07-03).

Detaljerad information

En artikel av Richmond et al.

Azelastin har man hittat i nattsländornas larver.

Läkemedelsrester i vattenmiljön i Region Stockholm

Azelastin har följts i avloppsvatten, ytvatten och dricksvatten inom Region Stockholm men var under kvantifieringsgränsen 2021.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm