Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Aztreonam

Fara 6* P 3* B 0 T 3 Risk Kan ej uteslutas

Författad vid avdelningen Strategiska vårdgivarfrågor, Region Stockholm

Reviderat datum

2016-04-04

[Siv Martini 2015-08-19] Kollat