Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Baklofen

Fara 3* P 3 B 0 T 0* Risk Kan ej uteslutas

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

2016-04-04

[Siv Martini 2015-08-19] Kollat