Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Bambuterol

Sammanfattning

Fara 4 P 3 B 0 T 1 Risk Försumbar

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Siv Martini 2015-08-19] Kollat!