Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Baricitinib

Fara - P - B - T - Risk Kan ej uteslutas

Information

Miljöinformation för substansen saknas på fass.se. Det är frivilligt för tillverkare att publicera uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Författad vid avdelningen Strategiska vårdgivarfrågor, Region Stockholm