Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Bedakilin

Sammanfattning

Fara 9 P 3 B 3 T 3 Risk Se nedan

Bedakilin betraktas som en PBT/vPvB-substans, vilket innebär att substansen har särskilt miljöfarliga egenskaper enligt EU:s kriterier för riskklassificering. PNEC = 0,00077 mg/L (grönalg).

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm