Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Bendroflumetiazid

Sammanfattning

Persistens. Det kan inte uteslutas att bendroflumetiazid är persistent, då data saknas.
Bioackumulering. Det kan inte uteslutas att bendroflumetiazid kan bioackumuleras, då data saknas.
Toxicitet. Det kan inte uteslutas att bendroflumetiazid är toxiskt, då data saknas.
Risk. Risk för miljöpåverkan av bendroflumetiazid kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.

Denna sammanfattande information kommer från Fass. Tillverkare har på fass.se angett att data om miljöpåverkan saknas för substansen så att miljörisk inte kan beräknas. Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Detaljerad information

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Salures (bendroflumetiazid) från Pfizer (hämtad 2022-04-20).

Fara

Persistens: Data saknas.

Bioackumulation: Data saknas.

Toxicitet: Data saknas.

Risk

Risk för miljöpåverkan av bendroflumetiazid kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.

Läkemedelsrester i vattenmiljön i Region Stockholm

Bendroflumetiazid har tidigare ingått i screeningprogram och uppmätts i vattenmiljön i Region Stockholm.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2022-04-20] Finns Fass-info från Pfizer om att data saknas. Ingen utredningsrapport. Finns i Stockholms vattenmiljö, men inte i IVL:s rapport. Har tidigare mätts i Region Stockholm 2005-2012. Ändrat revideratdatum 2016-04-04 till 2022-04-20. [Siv Martini 2015-08-19] Kollat. Även riskbedömningsår.Referens LEO Pharma. Finns i kombination med kaliumklorid.