Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Bendroflumetiazid

Information

Fara 4* P 3* B 0 T 1 Risk Kan ej uteslutas

Uppgifter om toxiciteten bygger på beräknade data (QSAR) vilket gör att riskbedömning inte kan göras.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Siv Martini 2015-08-19] Kollat. Även riskbedömningsår.Referens LEO Pharma. Finns i kombination med kaliumklorid.