Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Benserazid

Sammanfattning

Fara 2 P 0 B 0 T 2 Risk Försumbar

T-värdet i faropäng avser akut toxicitet. Underliggande data för B, T och risk kommer från Fass. Expert har bedömt data för P, se nedan.

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Madopark (benserazid, levodopa) (hämtad 2018-11-15).

Fara

Persistens: "Biotic Degradation - Ready biodegradability: 2% after 28 days of incubation BOD/ThOD (OECD 301 F), 48% after 28 days of incubation DOC/TOC (OECD 301 F), 100% after 28 days of incubation Parent (OECD 301 F). Inherent biodegradability: 84% after 7 days of incubation DOC (OECD 302 B), 93% after 14 days of incubation DOC (OECD 302 B), 93% after 28 days of incubation DOC (OECD 302 B). Other degradation information: ND. Abiotic Degradation - Photodegradation: 58% (120 h, 22 °C, light), Hydrolysis: 52% (120 h, 22 °C, in the dark). Benserazide is not readily degradable, but inherently biodegradable according to OECD 302 B. This justifies the phrase 'Benserazide hydrochloride is slowly degraded in the environment."

Bioackumulation: log Kow ≤ 0,5 QSAR benserazid, BCF < 10 QSAR benserazid.

Akut toxicitet: Data finns för 3 trofinivåer, lägst för grönalg (Desmodesmus subspicatus) 2 660 mikrog/L.

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige under år 2016. PEC/PNEC = 0,021 vilket ger risken försumbar.

Bedömning av persistens enligt expert

Utgående från Fass miljöinformation enligt ovan bedöms benserazid inte vara persistent enligt expert (Forskare vid Department of Environmental Science and Analytical Chemistry (ACES), Stockholms universitet 2018-12-05).

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2019-01-15] Ändrat P från 3 till 0 enligt mejl från Marlene Ågerstrand och Claudia Coll 2018-12-05. "Hur ska data för persistens i Fass miljöinformation för benserazid för Madopark (levodopa, benserazid) tolkas? Benzaraside: as it passed the inherent biodegradability test (OECD302 B) it’s possible that bensarazide is degraded in the environment. Bryts ned i miljön." [Helena Ramström 2019-01-15] Ändrat P från 3 till 0 enligt mejl från Claudia Coll 2018-12-05. [Helena Ramström 2018-11-15] Finns Fass-info från Roche. Ingen assessment report. Inget i några mätrapporter. Inte i artikeln Fick J et al 2010 med 500 läkemedel. Ändrat riskbedömt från 2011 till 2016. [Siv Martini 2015-08-19] Kollat. Finss kombinerat med levodopa.