Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Bensoylperoxid

Sammanfattning

Persistens. Bensoylperoxid, vattenfri bryts ned i miljön.
Bioackumulering. Bensoylperoxid, vattenfri har låg potential att bioackumuleras.
Toxicitet. Bensoylperoxid, vattenfri har mycket hög akut toxicitet.
Risk. Användningen av bensoylperoxid (försäljningsdata Sverige 2019) har bedömts medföra medelhög risk för miljöpåverkan.

Denna sammanfattande information kommer från Fass.

Detaljerad information

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Duac (bensoylperoxid, vattenfri; klindamycin) från GlaxoSmithKline (hämtad 2022-06-30).

Fara

Persistens: "Ready biodegradation = 83% 20 day MITI Test, OECD 301C."

Bioackumulation: Log Pow = 3,43. "Since log Kow < 4, the substance has low potential for bioaccumulation."

Akut toxicitet: Finns data för 3 trofinivåer, lägst för Green Algae (Selenastrum capricornutum) 70 mikrog/L.

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige under år 2019. PEC/PNEC = 1,20 vilket ger risken medelhög.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2022-06-30] Finns Fass-info från GSK. Ingen utredningsrapport. Inget i några mätrapporter. Ändrat revideratdatum 2018-07-05 till 2022-06-30. [Helena Ramström 2018-09-04] Enligt Concise verkar försäljningen totalt apotek vara ganska stabil över åren 2013-2017 med tanke på att risken är uträknad från försäljningen 2010. [Helena Ramström 2018-07-02] Ingen ny Fass-info eller assessment report. Finns arkivinfo. Ändrat miljörisk från 2013 till 2010 enligt arkivinfo. [Siv Martini 2015-08-20] Kollat. Kombpreparat finns. Övrigt (ej publicering) Rekommenderas i Kloka Listan 2015 vid lindrig till medelsvår akne i avsnittet Hud- och könssjukdomar. Is recommended in The Wise List 2015 for light-medium acne in the therapy section "Dermatological and Venereal Disease."