Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Bensylbensoat

Sammanfattning

Persistens. Det kan inte uteslutas att bensylbensoat är persistent, då data saknas.
Bioackumulering. Det kan inte uteslutas att bensylbensoat bioackumuleras, då data saknas.
Toxicitet. Det kan inte uteslutas att bensylbensoat är toxiskt, då data saknas.
Risk. Risk för miljöpåverkan av bensylbensoat kan inte uteslutas, då ekotoxikologiska data saknas.

Miljöinformation saknas på fass.se för bensylbensoat (2022-08-17). Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2022-08-17] Finns ingen Fass-info. Finns ingen utredningsrapport. Inget i några mätrapport. Ändrat revideratdatum 2016-04-04 till 2022-08-17. [Siv Martini 2015-08-20] Kollat. Kombinerat med disufiramum