Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Bensylpenicillin

Fara 6 P 3 B 0 T 3 Risk Kan ej uteslutas

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

2016-04-05

[Siv Martini 2015-08-20] Kollat