Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Bensylpenicillin

Sammanfattning

Persistens. Bensylpenicillin är potentiellt persistent.

Bioackumulering. Bensylpenicillin har låg potential att bioackumuleras.

Toxicitet. Det kan inte uteslutas att bensylpenicillin är toxiskt då det inte finns tillräckliga ekotoxikologiska data.

Risk. Risk för miljöpåverkan av bensylpenicillin kan inte uteslutas då det inte finns tillräckliga ekotoxikologiska data.

 

Denna sammanfattande information kommer från Fass.

 

Om antibiotikaresistens, se under Detaljerad information.

Detaljerad information

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Bensylpenicillin Meda (hämtad 2023-11-17).

Fara

Persistens: "Ready degradability: Benzylpenicillin did not pass the criteria for readily biodegradability. Closed Bottle Test (OECD 301D) resulted in < 60% degradation in 28 days (Ref. 7). Inherent degradability: Benzylpenicillin did not pass the criteria for inherent biodegradability. Zahn-Wellens test (OECD 302B) resulted in < 70% degradation in 7 days (Ref. 8). Benzylpenicillin did not pass the criteria for ready biodegradability and inherent biodegradability which justifies the phrase “Benzylpenicillin is potentially persistent”."

Bioackumulation: "An experimentally derived Log Kow of 1.83."

Toxicitet: "Fresh water cyanobacteria (Microcystis aeruginosa) (Ref. 3) EC50 7 days (growth ): 6 μg/L (Modified ISO 8692). [...] According to the ECHA guideline (Ref. 2) and EMA guideline (Ref. 5) with corresponding Q&A (Ref. 6), cyanobacteria is considered to be the most sensitive species for antibiotics. However, the presented ecotoxicological data from cyanobacteria (Ref. 3) lack information on whether exponential growth is achieved throughout the complete exposure period. Hence this data cannot be used for the calculation of PNEC."

Risk

"Since there are not sufficient data for the calculation of PNEC, the phrase “Risk of environmental impact of Benzylpenicillin cannot be excluded, since there is not sufficient ecotoxicity data available” is used."

Antibiotikaresistens

Studier har visat att även låga koncentrationer av antibiotika i miljön kan bidra till antibiotikaresistens och därför bör så lite som möjligt hamna i vår omgivning.

För antibiotika gäller generellt så restriktiv användning som möjligt utan att riskera patientens hälsa.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm