Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Betametason

Information

Fara 5* P 3 B 0 T 2* Risk Försumbar

Obs! Riskbedömningen är beräknad på den kroniska toxiciteten som är mycket hög för fisk. T-värdet avser akut toxictet.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2018-10-25] Test för att se att asteriskerna kommer med i faro-poängen. [Siv Martini 2016-04-05] engelsk text inte kollad [Siv Martini 2016-04-05] MSD har B= 0. GSM har tagit bort sin info B=3 i fass, så vi följer MSD. [Siv Martini 2015-08-20] kollat. Komb läkemedel finns