Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Betaxolol

Information

Fara - P - B 0 T - Risk Kan ej uteslutas

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Siv Martini 2015-08-20] Kollat