Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Betaxolol

Sammanfattning

Persistens. Det kan inte uteslutas att betaxolol är persistent, då data saknas.

Bioackumulering. Betaxolol har låg potential att bioackumulera.

Toxicitet. Det kan inte uteslutas att betaxolol är toxiskt, då data saknas.

Risk. Risk för miljöpåverkan av betaxolol kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.

 

Denna sammanfattande information kommer från Fass.

Detaljerad information

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Betoptic (betaxolol) från Immedica Pharma (hämtad 2024-07-04).

Fara

Persistens: Inga data.

Bioackumulation: Log K = 0,155 (okänd metod).

Toxicitet: Inga data.

Risk

PEC = 0,0000345 μg/L. Risk för miljöpåverkan av betaxolol kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm