Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Bevacizumab

Information

Fara - P - B - T - Risk Undantagen

Assessment report

Assessment report för Zirabev (bevacizumab) 13 December 2018EMA/97237/2019.

"Bevacizumab is a protein, which is expected to biodegrade in the environment and not be a significant risk to the environment. Thus, according to the “Guideline on the Environmental Risk Assessment of Medicinal Products for Human Use” (EMEA/CHMP/SWP/4447/00), bevacizumab is exempt from preparation of an Environmental Risk Assessment as the product and excipients do not pose a significant risk to the environment."

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Avastin (bevacizumab) från Roche (hämtad 2019-07-10).

Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljöriskbedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00) är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2019-07-10] Finns Fass-info från Roche. Finns assessment report för Mvasi, Zirabev och Avastin. Inte i några mätrapporter. Ändrat revideratdatum 2016-04-04 till 2019-07-10. Ändrat datum för miljörisk från 2015-01-01 till 2019-07-10. Ny version skapad. [Siv Martini 2015-08-20] Kollat. Referens Roche 2015-08-20. Engelsk text saknas