Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Bikalutamid

Sammanfattning

Persistens. Det kan inte uteslutas att bikalutamid är persistent, då data saknas.

Bioackumulering. Det kan inte uteslutas att bikalutamid bioackumuleras, då data saknas.

Toxicitet. Det kan inte uteslutas att bikalutamid är toxiskt, då data saknas.

Risk. Risk för miljöpåverkan av bikalutamid kan inte uteslutas, då ekotoxikologiska data saknas.

 

Miljöinformation saknas på fass.se för bikalutamid (2024-03-18).

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm