Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Biperiden

Fara - P - B - T 2* Risk Kan ej uteslutas

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

2016-04-04

[Siv Martini 2015-08-20] Kollat