Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Bisakodyl

Information

Fara 5 P 3 B 0 T 2 Risk Försumbar

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

2016-04-04

[Siv Martini 2015-08-20] Kollat