Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Bisoprolol

Sammanfattning

Persistens. Bisoprolol bryts ned i miljön.
Bioackumulering. Bisoprolol har låg potential att bioackumuleras.
Toxicitet. Bisoprolol har låg kronisk toxicitet.
Risk. Användningen av bisoprolol (försäljningsdata Sverige 2018) har bedömts medföra försumbar risk för miljöpåverkan.

 

Denna sammanfattande information kommer från Fass.

Detaljerad information

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Emconcor (bisoprolol) från Merck (hämtad 2021-07-06).

Fara

Persistens: "DT50 in water: 3.7 and 8.4 days. DT50 total system: 8.6 and 27.7 days. Since the DT50 is ≤ 32d in both systems and there is <15% remaining parent compound at the end of the 50 study in both systems (approx. 5% for Dausenau and approx. 10% for Burgen) the phrase “The substance is degraded in the environment” is chosen."

Bioackumulation: "Log Kow = -0.86 at pH 7 (guideline OECD 107)."

Toxicitet: Det finns data för 3 trofinivåer, känsligast (Desmodesmus subspicatus) NOEC = 1,78 mg/L.

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige under år 2018. PEC/PNEC = 0,0003 vilket ger risken försumbar.

Läkemedelsrester i vattenmiljön

Bisoprolol har uppmätts i utgående avloppsvatten upp till 96 ng/L och ytvatten upp till 34 ng/L i Sverige. Resultat från regionala screeningundersökningar redovisas också i IVL:s rapport från 2014.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm