Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Bleomycin

Sammanfattning

Fara - P - B - T - Risk Kan ej uteslutas

Tillverkare har på fass.se angett att data om miljöpåverkan saknas för substansen så att miljörisk inte kan beräknas. Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2018-04-18] Fass-info från Baxter finns om att data saknas. Ändrat miljörisk från 2014 till 2018 av den anledningen. [Siv Martini 2015-08-20] Kollat