Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Boceprevir

Sammanfattning

Fara 2* P 0 B 0 T 2* Risk Försumbar

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Siv Martini 2015-08-20] Kollat