Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Bortezomib

Sammanfattning

Fara - P - B - T 3 Risk Försumbar

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm