Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Bortezomib

Information

Fara - P - B - T 3 Risk Försumbar

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

2016-04-04

[Siv Martini 2015-08-20] Kollat