Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Bromhexin

Fara 6 P 3 B 0 T 3 Risk Kan ej uteslutas

Författad vid avdelningen Strategiska vårdgivarfrågor, Region Stockholm

Reviderat datum

2016-04-04

[Siv Martini 2015-08-21] Kollat Finns i komb med efedrinhydroklorid