Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Bromokriptin

Sammanfattning

Persistens. Det kan inte uteslutas att bromokriptin är persistent, då data saknas.

Bioackumulering. Bromokriptin har låg potential att bioackumuleras.

Toxicitet. Det kan inte uteslutas att bromokriptin är toxiskt, då data saknas.

Risk. Risk för miljöpåverkan av bromokriptin kan inte uteslutas, då ekotoxikologiska data saknas.

 

Uppgifterna om fara och risk baseras på tidigare miljöinformation på fass.se. Miljöinformation saknas för bromokriptin (2023-05-24). Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Detaljerad information

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Pravidel (bromokriptin) från Meda (hämtad 2018-10-31).

Fara

Persistens: Inga data.

Bioackumulation: "A computed Log P of 3,8 (XLogP3) indicates that bromocriptine has low potential for bioaccumulation. Log P < 4 which justifies the phrase “Bromocriptine has low potential for bioaccumulation”."

Toxicitet: Inga data.

Risk

"According to the European Medicines Agency guideline on environmental risk assessment of medicinal products (EMA/CHMP/SWP/4447/00), use of bromocriptine is unlikely to represent a risk for the environment, because the predicted environmental concentration (PEC) is below the action limit 0,01 μg/L. Risk för miljöpåverkan av bromokriptin kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas."

Analyser av läkemedel i vattenmiljön

Bromokriptin har hittats i slam (6,3 mikrog/kg) och renat avloppsvatten (5,6 ng/L) vid nationella mätningar 2010 men inte 2014. Reduceringsgraden har angivits till mellan 55 och 75 procent. Bromokriptin har varit under LOQ (kvantifieringsgränsvärdet) vid mätningar av renat avloppsvatten inom Stockholmsregionen 2012–2016 likaså vid mätningar 2017 av renat avloppsvatten, ytvatten och dricksvatten. I rapporten Läkemedelsrester i Stockholms vattenmiljö har bromokriptin hittats i renat avloppsvatten från Henriksdals avloppsreningsverk och i rötslam från samma reningsverk.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm