Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Budesonid

Information

Fara 5 P 3 B 0 T 2 Risk Försumbar

T-värdet i faropäng avser akut toxicitet. Underliggande data för P, B, T och risk kommer från Fass.se.

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Pulmicort (budesonid) (hämtad 2018-07-04).

Fara

Persistens: OECD301E: "Degradation after 7 days <8 %. Not readily biodegradable."

Bioackumulation: "The Log octanol-water partition coefficient is 3.3, measured at pH 7.4."

Akut toxicitet: Finns data för 3 trofinivåer, lägst för grönalg (Pseudokirchinella subcapitata) 8,6 mg/L.

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige under år 2016. PEC/PNEC = 0,0013 vilket ger risken försumbar.

Assessment report

Assessment report för Jorveza (budesonid) 09 November 2017 EMA/774645/2017.

Fara

Persistens: "OECD 301: not readily biodegradable. OECD 308: Pending, expected end 2018."

Bioackumulation: log Kow = 3,23. "OECD 305: Pending, expected end 2018."

Toxicitet: Inga data.

Risk

PEC surfacewater 0,00008 mikrog/L. Konklusion: "> 0.01 threshold: N"

"The environmental risk assessment for budesonide can however not be finished until the ongoing test on transformation in aquatic sediment systems (OECD 308), bioaccumulation study (OECD 305) and fish full life-cycle Test (OPPTS 850.1500) are completed by end of 2018."

Övrigt

"Budesonid is a glucocorticoid and, as such, is considered a potential endocrine disruptor and therefore the potential endocrine activity of this compound was investigated in an appropriate chronic test system with relevant endpoints."

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2018-07-04] Finns Fass-info AstraZeneca och assessment report för Jorveza. Ändrat 2013 till 2016 för riskbedömt. "The environmental risk assessment for budesonide can however not be finished until the ongoing test on transformation in aquatic sediment systems (OECD 308), bioaccumulation study (OECD 305) and fish full life-cycle Test (OPPTS 850.1500) are completed by end of 2018." Kolla upp. [Siv Martini 2015-08-21] Kollat komb läkemedel finns. Övrigt (ej publicering) Rekommenderas i Kloka Listan 2015 i avsnittet Andningsvägar samt även i andra hand för specialiserad vård vid inflammatorisk tarmsjukdom i avsnittet Matsmältningsorgan. Text Text Is recommended in The Wise List 2015 in the therapy section "Respiratory Tract" and for ""Specialised Care" in the therapy section "Digestive Organs."