Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Bumetanid

Sammanfattning

Fara 4* P 3* B 0 T 1* Risk Kan ej uteslutas

Uppgiften om toxiciteten är inte tillräckligt säker för att användas för riskberäkning då den inte grundar sig på exprementella data utan bygger på beräkningar.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Siv Martini 2016-04-25] Cited 11-04-01. OBS beräknade tox data Referens Leo Pharma.Data är nu borttagen från fass.se