Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Bupivakain

Sammanfattning

Fara 5* P 3* B 0 T 2* Risk Kan ej uteslutas

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Siv Martini 2015-08-21] Kollat finns i komb med adrenalintartrat