Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Buprenorfin

Fara 6* P 3 B 0 T 3* Risk Försumbar

Information

Används i medicinskt plåster som kan innehålla betydande läkemedelsrester efter användning. Även förbrukade plåster ska lämnas in till apotek för kassation.

Författad vid avdelningen Strategiska vårdgivarfrågor, Region Stockholm

Reviderat datum

2016-04-05

[Siv Martini 2015-08-21] Kollat. Granska engelska textenFinns i kombination med naloxonhydrokloriddihydrat.