Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Buserelin

Sammanfattning

Fara - P - B - T - Risk Se nedan

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Suprecur (buserelin) från Sanofi AB (hämtad 2020-02-21).

Risk

Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.

Detaljerad information

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljöriskbedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00) är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Även om biomolekyler, såsom hormoner, är undantagna bör de fortfarande betraktas som biologiskt aktiva.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2020-02-21] Finns Fass-info från Sanofi men ingen utredningsrapport. Är undantagen men det finns om att det är en biomolekyl som fortfarande bör betraktas som biologiskt aktiv. Ändrat undantagen till Se nedan. Ändrat revideratdatum från 2016-04-04 till 2020-02-21 och datum för miljörisk från 2014-01-01 till 2020-02-21. [Siv Martini 2015-08-23] Kollat. Aktiv analog till naturligt gonadotropinfrisättande hormon (Gonadorelin; GnRH, LHRH). Referens Sanofi 2015-08-23