Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Busulfan

Sammanfattning

Fara 2* P 0 B 0 T 2* Risk Kan ej uteslutas

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2018-04-18] Hittar inget i arkivet som underlag för PBT-värdet. Finns i broschyren Miljöklassificerade läkemedel 2014-2015. Finns ingen Fass-info. Finns assessment reports men innebär ingen ändring. [Siv Martini 2015-08-23] Kollat.