Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Butylskopolamin

Fara 4 P 3 B 0 T 1 Risk Försumbar

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

2016-04-04

[Siv Martini 2015-08-23] Kollat. Finns kombinerat med paracetamol