Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Cefadroxil

Sammanfattning

Persistens. Det kan inte uteslutas att cefadroxil är persistent, då data saknas.

Bioackumulering. Det kan inte uteslutas att cefadroxil kan bioackumuleras, då data saknas.

Toxicitet. Det kan inte uteslutas att cefadroxil är toxiskt, då data saknas.

Risk. Risk för miljöpåverkan av cefadroxil kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.


Miljöinformation för cefadroxil saknas på fass.se (2022-12-19). Det är frivilligt för tillverkare att publicera uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

 

För antibiotika gäller generellt så restriktiv användning som möjligt utan att riskera patientens hälsa.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm