Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Cefadroxil

Sammanfattning

Fara - P - B - T - Risk Kan ej uteslutas

Tillverkare har på fass.se angett att miljödata saknas för substansen. Det är frivilligt för dem att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Cefadroxil är en cefalosporin.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm