Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Cefepim

Sammanfattning

Fara 3* P 3 B 0 T 0* Risk Försumbar

Sedan 2012-03-31 finns inget registrerat läkemedel innehållande cefepim på den svenska marknaden.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Siv Martini 2015-08-25] Kollat. Referens Bristol-Myers Squibb 2011 mars. Avreg.2012-03-31