Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Cefepim

Sammanfattning

Fara 3* P 3 B 0 T 0* Risk Försumbar

Sedan 2012-03-31 finns inget registrerat läkemedel innehållande cefepim på den svenska marknaden.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm