Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Cefotaxim

Sammanfattning

Fara - P - B 0 T - Risk Kan ej uteslutas

Underliggande information för P, B, T och risk kommer från Fass.

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Cefotaxim Villerton (hämtad 2018-10-31).

Fara

Persistens: Inga data.

Bioackumulation: "Log P= -1.4 at neutral pH (predicted by ChemAxon)."

Toxicitet: Inga data.

Risk

"Risk för miljöpåverkan av cefotaxim kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas."

Artikeln Predicted critical environmental concentrations for 500 pharmaceuticals

Critical effect concentration (CEC) för cefotaxim är 1 300 000 ng/L. Log P anges till 0,6.

Antibiotikaresistens

Studier har visat att även låga koncentrationer av antibiotika i miljön kan bidra till antibiotikaresistens och därför bör så lite som möjligt hamna i vår omgivning.

För antibiotika gäller generellt så restriktiv användning som möjligt utan att riskera patientens hälsa.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2019-01-21] Ändrat tillbaka P och T, dvs. "-" eftersom data saknas. [Helena Ramström 2018-10-31] Finns Fass-info och ingen assessment report. Inget i några mätrapporter. Finns med i artikeln Predicted environmental concentrations for 500 pharmaceuticals, i artikeln Bengtsson-Palme Concentrations of antibiotics … Ändrat B=3 osäker till B=0. Lagt till osäkert på P. Ändrat riskbedömt 2013 till 2016. [Siv Martini 2015-08-26] Kollat