Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Cefotaxim

Sammanfattning

Persistens. Det kan inte uteslutas att cefotaxim är persistent, då data saknas.

Bioackumulering. Det kan inte uteslutas att cefotaxim bioackumuleras, då data saknas.

Toxicitet. Det kan inte uteslutas att cefotaxim är toxiskt, då data saknas.

Risk. Risk för miljöpåverkan av cefotaximkan inte uteslutas, då ekotoxikologiska data saknas.

 

Miljöinformation saknas på fass.se för cefotaxim (2023-11-17). Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

 

Om antibiotikaresistens, se under Detaljerad information.

Detaljerad information

Antibiotikaresistens

Studier har visat att även låga koncentrationer av antibiotika i miljön kan bidra till antibiotikaresistens och därför bör så lite som möjligt hamna i vår omgivning.

För antibiotika gäller generellt så restriktiv användning som möjligt utan att riskera patientens hälsa.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm