Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Cefotaxim

Sammanfattning

Fara - P - B 0 T - Risk Kan ej uteslutas

Underliggande information för P, B, T och risk kommer från Fass.

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Cefotaxim Villerton (hämtad 2018-10-31).

Fara

Persistens: Inga data.

Bioackumulation: "Log P= -1.4 at neutral pH (predicted by ChemAxon)."

Toxicitet: Inga data.

Risk

"Risk för miljöpåverkan av cefotaxim kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas."

Artikeln Predicted critical environmental concentrations for 500 pharmaceuticals

Critical effect concentration (CEC) för cefotaxim är 1 300 000 ng/L. Log P anges till 0,6.

Antibiotikaresistens

Studier har visat att även låga koncentrationer av antibiotika i miljön kan bidra till antibiotikaresistens och därför bör så lite som möjligt hamna i vår omgivning.

För antibiotika gäller generellt så restriktiv användning som möjligt utan att riskera patientens hälsa.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm