Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ceftazidim

Sammanfattning

Persistens. Ceftazidim är mycket persistent.

Bioackumulering. Ceftazidim har låg potential att bioackumuleras.

Toxicitet. Ceftazidim har hög kronisk toxicitet.

Risk. Användningen av ceftazidim (försäljningsdata Sverige 2021) har bedömts medföra försumbar risk för miljöpåverkan.

 

Denna sammanfattande information kommer från Fass och utredningsrapporter. Risken är från Fass men motsvarande information om risk utifrån ett europeiskt perspektiv finns också i utredningsrapporter. Uppgiften om persistens kommer från utredningsrapport.

 

Om antibiotikaresistens, se under Detaljerad information.

Detaljerad information

Utredningsrapport från 2016

Utredningsrapport för Zavicefta (ceftazidim, avibaktam) 28 april 2016, EMA/CHMP/377887/2016.

Fara

Persistens OECD308: "Total system half-life (DT50): 2.31 days high organic matter sediment (HOM); 9.99 days low organic matter sediment (LOM). Mineralisation (Day 93): 9.3% HOM, 31.2% LOM. One significant degradation product, M3, >10% of radioactivity in both the HOC and LOC systems. DT50 values = 20.8 and 101 days in the HOC and LOC, respectively. In the LOC a second metabolite M1, had a calculated half-life of 118 days. Mass Balance (day 14) : 88.6% to 112.2% (LOC); 87.2% to 98.4% (HOC). [...] It was noted that the study on ceftazidime transformation in water/sediment systems (OECD 308) showed that both main transformation products M1 and M3 are very persistent as the DT50 values in the low organic content (LOC) system are higher than 60 days. As a result, Zavicefta should be considered as very persistent."

Bioackumulation OECD107: "LogDow< -2.20 (pH5), LogDow < -2.21 (pH7), LogDow < -2.17 (pH9). The log D values for ceftazidime are < 4.5 at all environmentally relevant pHs, therefore screening for PBT is not required as this does not meet the criteria for classification as a PBT compound."

Kronisk toxicitet: Finns NOEC för 3 trofinivåer, lägst NOEC för blågrön alg 13 mikrog/L.

Risk

Risken, PEC/PNEC, uträknad från data i assessment report från ett europeiskt perspektiv:

PECsurfacewater, refined = 0,06 mikrog/L.

PNEC = Lägsta NOEC, 13 mikrog/L/10 (bedömningsfaktorn (AF) "where 10 is the assessment factor recommended for the anti-microbial study effect (NOEC) with cyanobacteria (Reference 9).") = 1,3 mikrog/L.

PEC/PNECsurfacewater = 0,046. "Unlikely to represent a risk to the aquatic environment."

Utredningsrapport från 2020

Utredningsrapport för Zavicefta 17 September 2020, EMA/543616/2020.

"The Phase II Tier A assessment for ceftazidime was assessed during the initial marketing authorisation procedure, and therefore the results in table 2 are copied from the previous assessment report."

PEC/PNECsurfacewater = 0,085. "Unlikely to represent a risk to the aquatic environment. [...] The issues with the calculation of the Fpen for avibactam and ceftazidime and the prevalence/consumption data have been resolved in the last revision of the environmental risk assessment. The PECsurfacewater for both substances are now accepted, as well as the prevalence/consumption data."

"For the calculation of the PNEC of all three compartments, an assessment factor (AF) of 10 is used. The risk quotient (RQ) for all compartments are under the action limit (table 2), therefore a Tier B is not triggered. However, in the water-sediment study greater than 10% of the applied radioactivity was associated with the sediment phase, therefore the effect of ceftazidime on the sediment dwelling organism Chironomus riparius was investigated in Tier B.

Phase II Tier B, ceftazidime
The Tier B study on sediment-water toxicity in Chironomids has been assessed previously: LOEC (28d) >100 mg/kg dw, NOEC 100 mg/kg dw, recalculated to standard sediment: NOECstandard sediment 303 mg/kg, and using an AF of 10, results in a PNEC of 3030 μg/kg. The calculation of the PECsediment is slightly different from the previous application (the Kpsusp is calculated using the weight fraction organic carbon in susp. solids (default value) and the KOC rather than using the Kd value). The CHMP considered the use of the weight fraction organic carbon in susp. solids (default value) and the KOC rather than using the Kd value in the calculation of the Kpsusp acceptable. The RQsediment is 0.00043, which is under the action limit of 1 and no further testing is required."

Kommentar om Fass miljöinformation

Ceftazidim har olika klassificering på fass.se. Enligt Lif (Läkemedelsindustriföreningen) sammanställer de olika läkemedelsföretagen miljöinformation för sina aktiva substanser baserat på interna studier och publicerade data. Utifrån data, som alltså kan skilja sig åt mellan olika företag, bedömer företagen miljörisken med vägledning av ”Environmental classification of pharmaceuticals at www.fass.se – Guidance for pharmaceutical companies 2012”. Svenska Miljöinstitutet (IVL) granskar bedömningen men har inte till uppgift att samordna/harmonisera miljöinformation från olika läkemedelsföretag för samma aktiva substans.

Fass miljöinformation för Fortum

Fass miljöinformation för Fortum (ceftazidim) från Sandoz (hämtad 2023-11-17). "Miljöinformationen för ceftazidim (vattenfritt) är framtagen av företaget GlaxoSmithKline för Fortum, Fortum®."

Fara

Persistens: "34% primary (parent) degradation in 14 days (OECD 302B). Ceftazidime is not readily biodegradable nor inherently biodegradable. The phrase “Ceftazidime is potentially persistent” is thus chosen."

Bioackumulation: "Log Dow = -3.07 at pH 7.4 (TAD 3.02)."

Toxicitet: Finns NOEC för 3 trofinivåer, lägst NOEC för blågrön alg 13 mikrog/L.

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige under år 2019. PEC/PNEC = 0,00953 vilket ger risken försumbar.

Fass miljöinformation för Zavicefta

Fass miljöinformation för ceftazidim från Zavicefta (avibaktam, ceftazidim) från Pfizer (hämtad 2023-11-17).

Fara

Persistens: "Ceftazidime total system DT50 values in the high and low organic carbon sediment systems were 2.3 and 10 days, respectively. At the end of the 93-day long study, the active substance was no longer detectable in the low organic sediment, and only trace amounts (0.4%) were detected in the high organic sediment. Therefore, the substance is degraded in the environment."

Bioackumulation: "Log D = -2.21 at 7 (guideline OECD 107)."

Kronisk toxicitet: Det finns data för 3 trofinivåer, känsligaste blågrön alg NOEC = 13 mikrog/L.

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige under år 2021. PEC/PNEC = 0,00206 vilket ger risken försumbar.

Antibiotikaresistens

Studier har visat att även låga koncentrationer av antibiotika i miljön kan bidra till antibiotikaresistens och därför bör så lite som möjligt hamna i vår omgivning.

För antibiotika gäller generellt så restriktiv användning som möjligt utan att riskera patientens hälsa.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm