Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ceftibuten

Sammanfattning

Fara 6* P 3* B 0 T 3* Risk Kan ej uteslutas

Toxiciteten har inte testats på blåalg (cyanobacterier) vilket medför att miljörisk inte kan beräknas. Vid val av algtest för antibiotika rekommenderas test på blågrön alg (cyanobakterier) enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm