Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ceftriaxon

Fara 6* P 3 B 0 T 3* Risk Kan ej uteslutas

Information

Toxiciteten har inte testats på blåalg (cyanobacterier) vilket medför att miljörisk inte kan beräknas. Vid val av algtest för antibiotika rekommenderas test på blågrön alg (cyanobakterier) enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

2016-04-04

[Siv Martini 2015-08-26] Kollat. inns kombinerat med lidokainhydroklorid