Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Cefuroxim

Information

Fara 6* P 3 B 0 T 3* Risk Se nedan

Tidigare fanns risk för selektion av antibiotikaresistenta bakterier i avloppsvatten. I Stockholms läns landsting har dock försäljningen minskat kraftigt sedan 2011 varför risken för resistensutveckling nu bedöms som låg inom länet.

Vid val av alg för toxicitetstest av antibiotika rekommenderas test på blågrön alg (cyanobakterier) enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA. Ingen information om toxicitet på blågrön alg har återfunnits, vilket medför att en beräkning av miljörisk blir osäker.

Riskbedömningen försumbar, enligt Fass.se, är beräknad på den totala mängden (kg) av substansen som sålts i Sverige under år 2014 och substansens toxicitet.

Referenser

  1. Goodpoint. Prioritering av läkemedel med miljörisk inom SLL. Stockholm: Goodpoint; 2016. Rapport LS 2016–0634.
  2. Sammanställning av läkemedelsprovtagningar - Bearbetning av regional försäljningsstatistik av läkemedel samt datamaterial från Stockholms läns landstings mätprogram för läkemedelssubstanser i vattenmiljön, 2005-2012. Trossa AB På uppdrag av Stockholms läns landsting. 2014.
  3. IVL Swedish Environmental Research Institute Ltd Fick J, Lindberg RH, Fång J, Magnér J, Kaj L, Brorström-Lundén E. Screening 2014. Analysis of pharmaceuticals and hormones in samples from WWTPs and receiving waters. Rapport C 135.
  4. IVL Swedish Environmental Research Institute Ltd. Fick J, Lindberg RH, Kaj L, Brorström-Lundén E. Results from the Swedish National Screening Programme 2010. Subreport 3, B 2014 Pharmaceuticals.
  5. Fick J, Lindberg RH, Tysklind M, Larsson DG. Predicted critical environmental concentrations for 500 pharmaceuticals. Regul Toxicol Pharmacol. 2010;58:516-23.
  6. Bengtsson-Palme J, Larsson DG. Concentrations of antibiotics predicted to select for resistant bacteria: Proposed limits for environmental regulation. Environ Int. 2016;86:140-9.
  7. Kümmerer K, Alexy R, Hüttig J, Schöll A. Standardized tests fail to assess the effects of antibiotics on environmental bacteria. Water Res. 2004;38:2111-6.
  8. European Medicines Agency, EMA: Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP). Guideline on the Environmental Risk Assessment of Medicinal Products for Human Use. 1 June 2006.
  9. Fass.se för vårdpersonal

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2018-03-16] Utgått 2018-03-12: Försäljning I Stockholms län var försäljningen år 2015 av cefuroxim (ATC-kod J01DC02) på recept och rekvisition 8 020 DDD (9 588 DDD år 2014). Under år 2014 minskade försäljningen med 21 procent och under 2015 har en fortsatt minskning skett. Den huvudsakliga försäljningen sker på rekvisition. [Siv Martini 2018-03-06] Har mätningar gjorts på substansen i SLL? Bifoga kommentar om detta. Borde inte försäljningstatistik publiceras i detta fall. [Siv Martini 2017-09-26] ref GlaxoSmithKline 2017-09-26 [Siv Martini 2017-01-23] Fass-data saknas 2017-01-23 [Siv Martini 2015-11-26] Data saknas på fass.se 2015. Referens är GlaxoSmithKline 2011 mars.