Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Celecoxib

Fara - P - B - T - Risk Kan ej uteslutas

Information

Miljöinformation saknas på fass.se (2019-01-17). Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Vetenskaplig diskussion inför godkännande av Onsenal (celecoxib)

Onsenal är inte längre godkänt. "This scientific discussion has been updated until 1 May 2004. No particular risks to the environment of celecoxib use in FAP (familjär adenomatös polypos, red anm) can be foreseen. Länk till dokumentet https://www.ema.europa.eu/documents/scientific-discussion/onsenal-epar-scientific-discussion_en.pdf

Författad vid avdelningen Strategiska vårdgivarfrågor, Region Stockholm

Reviderat datum

2019-01-24

[Helena Ramström 2019-01-17] Finns i artikeln Fick J et al 2010 med 500 pharmaceuticals men ska inte användas enligt Marlene Ågerstrand, mejl 2018-12-17. [Helena Ramström 2018-11-19] Finns ingen Fass-info. Finns assessment report som är tillbakadragen. Inget i några mätrapporter. Finns i artikeln Fick J et al 2010 med 500 pharmaceuticals. Hur ska log P, som anges till 3,5, tolkas? "Gråzon" mellan 3,0 och 4,5. Fråga till referensgruppen.