Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Cetirizin

Fara - P - B 0 T - Risk Kan ej uteslutas

Information

Cetirizin är dåligt undersökt. Låg potential för biokoncentration.

Cetirizin har tidigare hittats i renat avloppsvatten, ytvatten och dricksvatten inom Stockholms län (2005–2012). Studier från Stockholms avloppsreningverk har visat på låg reningsgrad för cetirizin.

Författad vid avdelningen Strategiska vårdgivarfrågor, Region Stockholm

Reviderat datum

2018-03-16

[Helena Ramström 2019-07-10] Tog bort om att det stod i Kloka listan. Ingen ny version sparad. [Helena Ramström 2018-03-16] Mätrapport 2005-2015 inlagd. Finns om mätningar i denna. Finns ingen Fass-text som är sparad. [Helena Ramström 2018-03-12] Avvakta svar från Johanna B om SLL:s mätrapport 2005-2015 som ska med i referenslistan 2018-03-12. Nej som svar på Sivs fråga 2018-02-27 jag kan inte hitta i SLL:s mätrapport för 2012-2016 eller bilaga 1 "ej detekterade lmssubstanser". [Siv Martini 2018-02-27] Har cetirizin letats efter i sthlm? är inte med i sammanställningsrapporten: