Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Cetrorelix

Sammanfattning

Fara - P - B - T - Risk Undantagen

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Certrotide (cetrorelix) från Merck (hämtad 2019-08-19).

Risk

Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2019-08-19] Finns Fass-info från Merck om undantagen. Finns assessment report men ingen miljöinformation.Ändrat revideratdatum frnå 2016-04-04 till 2019-08-19 och datum för miljörisk från 2011-01-01 till 2019-08-19. [Siv Martini 2016-04-04] Kollat. ReferensMerck 2011 aug.