Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Cetuximab

Sammanfattning

Fara - P - B - T - Risk Undantagen

EPAR – scientific discussion

Scientific discussion för Erbitux (cetuximab) 30/10/2006.

Risk

"No environmental risk assessment was submitted. Considering the intended use, the metabolic pathways of antibodies in general and the ubiquitous presence of decomposing organisms, no environmental concerns are expected with use of cetuximab."

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Erbitux från Merck (hämtad 2019-07-09).

Risk

Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljöriskbedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00) är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2019-07-09] Finns Fass-info från Merck och assessment report för Erbitux. Inte tittat i några mätrapporter. Miljöriskdatum ändrat från 2014-01-01 till 2019-07-09. Revideratdatum ändrat från 2016-04-04 till 2019-07-09. [Helena Ramström 2018-04-18] Kollat. Ingen ändring. [Siv Martini 2016-04-04] Kollat. referens Merck 2011 maj