Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Cetuximab

Sammanfattning

Fara - P - B - T - Risk Undantagen

EPAR – scientific discussion

Scientific discussion för Erbitux (cetuximab) 30/10/2006.

Risk

"No environmental risk assessment was submitted. Considering the intended use, the metabolic pathways of antibodies in general and the ubiquitous presence of decomposing organisms, no environmental concerns are expected with use of cetuximab."

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Erbitux från Merck (hämtad 2019-07-09).

Risk

Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljöriskbedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00) är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm