Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ciklesonid

Information

Fara 6* P 3 B 0 T 3* Risk Kan ej uteslutas

Uppgifterna om fara och risk baseras på tidigare miljöinformation på Fass.se.

Miljöinformation saknas på fass.se (2018-10-30). Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Underliggande data för P, B, T och risk kommer från Fass.

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Alvesco (ciklesonid) (hämtad 2013-11-14).

Fara

Persistens: "Ciclesonide is not readily biodegradable according to the results of a Closed-Bottle-Test."

Bioackumulation: Log Pow = 3,93.

Toxicitet: Se under rubriken Risk.

Risk

"It is not possible to calculate the PNEC from our data. Data from short-term tests (Algae, daphnia, zebrafish) are available for ciclesonide. In order to calculate the PNEC from short-term test, an EC or LC50-value is needed. Because of the low solubility of ciclesonide, only a very low saturation concentration was reached in the tests, which was not effective. So there is no effective concentration, which could be used for the determination of the PNEC."

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2018-10-30] Finns ingen Fass-info eller assessment report. Finns inte i några mätrapporter. Har tagit underliggande data från Fass-information från 2013.