Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ciklesonid

Sammanfattning

Uppgifterna om fara och risk baseras på tidigare miljöinformation på fass.se. Miljöinformation saknas (2022-01-17). Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Persistens. Ciklesonid bryts ned långsamt i miljön.
Bioackumulering. Ciklesonid har låg potential att bioackumuleras.
Toxicitet. Det kan inte uteslutas att ciklesonid är toxiskt, då data saknas.
Risk. Risk för miljöpåverkan av ciklesonid kan inte uteslutas då det inte finns
tillräckliga ekotoxikologiska data.

Detaljerad information

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Alvesco (ciklesonid) från Takeda Pharma (hämtad 2013-11-14).

Fara

Persistens: "Ciclesonide is not readily biodegradable according to the results of a Closed-Bottle-Test."

Bioackumulation: Log Pow = 3,93.

Akut toxicitet: Se under rubriken risk.

Risk

"It is not possible to calculate the PNEC from our data. Data from short-term tests (Algae, daphnia, zebrafish) are available for ciclesonide. In order to calculate the PNEC from short-term test, an EC or LC50-value is needed. Because of the low solubility of ciclesonide, only a very low saturation concentration was reached in the tests, which was not effective. So there is no effective concentration, which could be used for the determination of the PNEC."

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm