Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Cilastatin

Sammanfattning

Persistens. Cilastatin bryts ned i miljön.

Bioackumulering. Cilastatin har låg potential att bioackumuleras.

Toxicitet. Cilastatin har låg kronisk toxicitet.

Risk. Användningen av cilastatin (försäljningsdata Sverige 2019) har bedömts medföra försumbar risk för miljöpåverkan.

 

Denna sammanfattande information kommer från Fass.se.

Detaljerad information

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för cilastatin från Tienam (cilastatin, imipenem) från MSD (hämtad 2023-12-19).

Fara

Persistens: "Since half-life < 32 days for total system, cilastatin is degraded in the environment."

Bioackumulation: Log Kow = -3,53 vid pH 7.

Toxicitet: Det finns data för 3 trofinivåer, känsligaste fisk Fish, fathead minnow (Pimephales promelas) "EC10 32 d (growth) > 9.9 mg/L". Kommentar: Värden som redovisas som större än är inte enligt riktlinjerna. Det faktiska värdet kan vara lägre.

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige under år 2019. PEC/PNEC = 0,0000056 vilket ger risken försumbar.

Utredningsrapport

Utredningsrapport för Recarbrio (cilastatin, imipenem, relebaktam) 15 October 2020, EMA/CHMP/538608/2020.

"The environmental risk assessment for imipenem and cilastatin are on-going and will be submitted in 4Q 2020. [...] The CHMP reiterated that the Environmental risk assessment of imipenem and cilastatin needs to be submitted no later than the end of Q4 2020." Ingen sådan information har hittats vid sökning på EMA:s webbplats (2023-12-19).

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm