Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Cilazapril

Sammanfattning

Fara 4 P 3 B 0 T 1 Risk Försumbar

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2018-04-18] Inget i arkivet. Fanns med i broschyren Miljöklassificerade läkemedel 2012.