Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Cyanokobalamin

Sammanfattning

Fara - P - B - T - Risk Undantagen

Denna sammanfattande information kommer från Fass (Baxter, Fresenius Kabi och Pfizer).

Risk: Användning av vitaminer bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.

Detaljerad information

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Cernevit (med bland annat cyanokobalamin) från Baxter (hämtad 2021-06-24).

Fass miljöinformation för Soluvit (med bland annat cyanokobalamin) från Fresenius Kabi (hämtad 2021-06-24).

Fass miljöinformation för Behepan (cyanokobalamin) från Pfizer (hämtad 2021-06-24).

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljöriskbedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP /SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm