Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Cyklofosfamid

Sammanfattning

Fara 5 P 3 B 0 T 2 Risk Kan ej uteslutas

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm