Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Cyproheptadin

Sammanfattning

Fara 9* P 3 B 3 T 3* Risk Kan ej uteslutas

Avregistrerat i Sverige 2009-12-31. Uppgifterna om fara och risk baseras på tidigare miljöinformation på Fass.se.

Analyser av läkemedel i vattenmiljön

Cyproheptadin finns med i nationell mätrapport från 2010 (har bland annat hittats i renat avloppsvatten) och också 2014 men då under LOQ (kvantifieringsgränsvärdet) för mätningarna.

Cyproheptadin har hittats i ingående avloppsvatten i Stockholmsregionen 2012–2016.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2018-11-07] T osäker enligt Miljöklassificerade läkemedel 2014-2015 men är borttaget av misstag? Lagt till igen. [Helena Ramström 2018-10-31] Läkemedlet avregistrerades i Sverige 2009-12-31. Hittar ingen arkivinfo från Fass. Ingen assessment report. Finns i IVL:s mätrapport från 2010 och SLL:s mätrapport 2012-2016. [Siv Martini 2015-08-23] Kollat