Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Cyproheptadin

Sammanfattning

Fara 9* P 3 B 3 T 3* Risk Kan ej uteslutas

Avregistrerat i Sverige 2009-12-31. Uppgifterna om fara och risk baseras på tidigare miljöinformation på Fass.se.

Analyser av läkemedel i vattenmiljön

Cyproheptadin finns med i nationell mätrapport från 2010 (har bland annat hittats i renat avloppsvatten) och också 2014 men då under LOQ (kvantifieringsgränsvärdet) för mätningarna.

Cyproheptadin har hittats i ingående avloppsvatten i Stockholmsregionen 2012–2016.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm